Avui tancat
Demà obert: 09:00-13:00 h , 17:00-20:00 h

Servei personalitzat de dosificació (SPD)

Què són els SPD's?

Els Sistemes Personalitzats de Dosificació són uns dispositius de tipus blíster on hi ha distribuïda tota la medicació en forma farmacèutica sòlida adient (d'acord amb el pla terapèutic que hi ha el metge ha establert) i que permet reduir els errors en la pressa de medicaments, evita els problemes de manipulació i conservació, i facilita la pressa de medicació al llarg del dia. Resulta especialment útil per a persones: d’edat avançada, amb problemes de tipus cognitiu o sensorials i persones polimedicades.

Aquests sistemes personalitzats tenen com a finalitat poder millorar l'adherència al pla terapèutic que el metge ha establert prèviament.  

Els SPD's són uns sistemes molt útils per a desenvolupar un programa d'atenció farmacèutica que recull aspectes de vital importància, com podrien ser:

  • Detectar i prevenir problemes relacionats amb la medicació.
  • Evitar l'aparició de resultats negatius amb l'ús dels medicaments.
  • Obtenir una millora en els resultats terapèutics.

Descripció dels SPD's

El Pill Pack o blíster setmanal, és un dels DDP (mecanisme per facilitar l'administració del tractament farmacològic) més utilitzat.

El blíster setmanal és un dispositiu de cartó i PVC en el que el farmacèutic diposita tota la medicació sòlida que pren el pacient d'acord amb la posologia prescrita. Consta d'un total de 28 alvèols que serveixen per distribuir la medicació al llarg de la setmana (esmorzar, dinar, sopar i nit).

Pel que fa a la cara anterior del blíster, es poden observar els medicaments en els seus respectius alvèols. A més, també s'hi pot trobar unes etiquetes que reuneixen informació del pacient a qui pertany (nom, data, metge prescriptor, farmacèutic responsable i farmàcia qui ha elaborat, etc.) i el nom dels medicaments que per causes diverses no es poden condicionar en el blíster per la seva forma de dispensació (xarops, aerosols, pomades, etc.).

A la cara posterior, s'adhereix una altra etiqueta amb la informació dels medicaments disposats al blíster de l'SPD. S'hi descriu el medicament juntament amb la posologia i les característiques físiques que fan possible la seva identificació.

Un cop tots els medicaments estan disposats correctament i s'ha fet una revisió, es tanca el blíster i s'entrega al pacient o persona responsable. Així doncs, els pacients o cuidadors només han d'extreure els fàrmacs que han de prendre en aquell moment del dia de l'alvèol corresponent. 

Avantatges dels programes de seguiment 

  • Incrementa l'ús segur dels medicaments perquè redueix els errors de medicació en l'administració.
  • Evita els problemes de manipulació i conservació. 
  • Redueix l'estoc emmagatzemat al domicili. 
  • Evita problemes de confusió o intoxicació involuntària. 
  • Contribueix a la utilització de manera efectiva per augmentar els resultats terapèutics atès que augmenta el control del problema de salut que el pacient pateix. Facilita al pacient la seva autonomia i l'adherència al pla terapèutic. 

Qualsevol dubte que tingui sobre la realització d'aquests Sistemes de Dosificació Personalitzada, no dubti en contactar amb nosaltres!