AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa:

Farmàcia Portús 
Plaça Balmes, 1 
08508 – Les Masies de Voltregà (Barcelona) 
info@farmaciaportus.com 
93 850 23 96

Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquesta pàgina web propietat de Farmàcia Portús accessible a l’adreça d’internet www.farmaciaportus.com i els usuaris del website (a partir d’ara usuaris).

S’exclou qualsevol responsabilitat pel danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers col.laboradors, de les informacions, publicitat i opinions facilitades pels usuaris en aquesta pàgina web.

En qualsevol cas, Farmàcia Portús no es fa responsable dels continguts, informacions i imatges enllaçats des d’aquesta website que no depenguin directament de la pròpia pàgina web i que no siguin gestionats directament per Farmàcia Portús.

Farmàcia Portús podrà quan ho cregui convenient, realitzar correccions, millores o modificacions a la informació continguda en aquesta web, en els serveis, o en els continguts sense que això vegi la llum, ni doni peu a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres) i elements gràfics (disseny, logotips, codi font i altres anàlegs) que constitueixen aquesta web i difosos a través de la mateixa, així com la seva presentació i muntatge, son propietat de Farmàcia Portús o manté els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.

Queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de la web o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb una finalitat comercial dirigida al públic sense permís exprés de Farmàcia Portús.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquesta web estan protegits per la legislació vigent sobre el tema.