Avui obert: 09:00-13:00, 17:00-20:00
Demà obert: 09:00-13:00, 17:00-20:00

La importància d’aconseguir una nutrició òptima

Temps de lectura 3 min.
La importància d’aconseguir una nutrició òptima

28 Juliol 2021

La dieta mediterrània ha demostrat amb escreix la seva idoneïtat, la més recomanable per aconseguir un bon estat de salut i protecció contra un nombre important de malalties, tals com per exemple la hipertensió, la hipercolesterolèmia, la diabetis tipus II, entre d’altres.

El control i planificació de la nostra dieta, així com la pràctica regular d’exercici físic ben dosificat en funció de l’edat de cada persona constitueixen les bases principals del nostre benestar.

Antigament per exemple, una carència de vitamina C causava l’escorbut (malaltia que patien molts mariners), el beri-beri apareixia a conseqüència d’un dèficit de vitamina B1 (tiamina), la pel·lagra per dèficit de vitamina B3 (niacina), etc. El què no acabem d’entendre és que podem tenir deficiències nutricionals sense arribar a un estat de carència, que es poden manifestar en cansament, migranyes, problemes intestinals, èczemes, problemes de fertilitat, o d’altres.

Desequilibris que veiem com una cosa normal i habitual dels nostres temps, però que moltes vegades poden ser la conseqüència directa d’una mala alimentació sense arribar a presentar carències nutricionals.

Està més que demostrat científicament que les malalties més importants que actualment afecten la societat occidental estan directament relacionades amb la dieta: malalties cardiovasculars, càncer, alteracions metabòliques, etc.

Afortunadament, l’alimentació constitueix un factor extern que podem controlar i modificar, de manera que podem aconseguir una millora de la nostra salut i també actuar en la prevenció de futures malalties.

Avui en dia disposem d’uns nivells de referència de dosis mínima de nutrients establerts per organismes de salut oficial que s’engloben en les famoses taules QDR, sigles que signifiquen quantitats diàries recomanades i que se centren exclusivament en la prevenció de deficiències nutricionals en grups de població. Tot i la seva utilitat no tenen en compte la ingesta òptima per a una persona en una circumstància concreta de la seva vida com pot ser el creixement, l’exercici intens, l’època reproductiva, l’embaràs, l’estrès, etc. Tampoc tenen en compte els efectes que tenen en l’organisme els additius alimentaris, l’acumulació de metalls pesants com el plom i el mercuri, l’acumulació de contaminació ambiental, els efectes del consum d’alcohol i d’altres químics i substàncies tòxiques que interfereixen en el correcte funcionament dels nutrients.

Actualment nosaltres no presentem símptomes d’escorbut ni de beri-beri, però si tenim símptomes que corresponen a insuficiències nutricionals i que comprometen el funcionament òptim de l’organisme: insomni, males digestions, estrenyiment, infertilitat, baix estat d’ànim, anèmia, ansietat, o d’altres. Per aconseguir un estat de salut ideal, el nostre organisme necessita una quantitat òptima de nutrients essencials perquè cadascuna de les nostres cèl·lules dugui a terme les seves funcions amb total normalitat. Sabem que les dosis mínimes establertes de nutrients ens asseguren que no desenvolupem escorbut o beri-beri, però no aporten les condicions de salut òptima perquè l’organisme lluiti contra les malalties que no són pròpiament carències. Per això, a més de ser curosos amb l’alimentació i escollir productes de bona qualitat, a ser possible de procedència ecològica i local, la complementació alimentària arriba a on no pot arribar l’alimentació, aportant a cadascuna de les nostres cèl·lules els nutrients que necessita provinents de fonts naturals. En funció de les nostres necessitats bioquímiques particulars i dels requeriments del moment serà convenient prendre un tipus o un altre reforç nutricional. A més, molts estudis demostren que el nivell òptim de molts dels nutrients, sobretot pel que fa als nutrients antioxidants, com són les vitamines C i E, el betacarotè i el seleni, són més elevats que les actuals QDR.

Per tant podem concloure que el concepte de nutrició està canviant. Ja no es parla d’una alimentació adequada, sinó d’una alimentació òptima per aconseguir el benestar físic i mental, inclús ajudar en la prevenció i reducció del risc de patir malalties degeneratives.

Si desitges més informació sobre aquest tema, pots contactar amb nosaltres directament a través d’aquesta pàgina web a l’apartat de serveis / serveis de salut / dietètica i nutrició, tot sol·licitant una cita amb la nostra dietista.

Som experts i salut. Consulta'ns!